ชนิดของกระดาษที่นิยมใช้ใน โรงพิมพ์

โรงพิมพ์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือหรือพิมพ์เอกสาร วารสารต่างๆ และงานพิมพ์แทบทุกชนิด จึงทำให้ใน โรงพิมพ์นั้น จะต้องใช้กระดาษหลายชนิดด้วยกัน เพื่อให้มีความเหมาะกับประเภทของงานพิมพ์ต่างๆมากที่สุด โดยกระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์ส่วนใหญ่ จะมีอยู่ 5 ชนิด ดังนี้

  1. กระดาษอาร์ต

กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษที่มีราคาสูงมากทีเดียว และเป็นกระดาษที่นิยมใช้มากที่สุดอีกด้วย เพราะกระดาษชนิดนี้จะมีความหนา และมีความทนทานมากเป็นพิเศษ จึงสามารถใช้ในงานพิมพ์สีหรืองานพิมพ์สี่สีได้ ซึ่งเรามักจะเห็นกระดาษแบบนี้ได้จาก หน้าปกนิตยสาร โปสเตอร์ หรือโบรชัวร์ต่างๆ นอกจากนี้กระดาษอาร์ต ยังแบ่งออกเป็นหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างในการใช้งานอีกด้วย

  1. กระดาษปรู๊ฟ

กระดาษปรู๊ฟ เป็นกระดาษที่โรงพิมพ์นิยมใช้มาก เพราะมีราคาที่ถูกจึงช่วยลดต้นทุนในการพิมพ์ได้มากทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว โรงพิมพ์ จะนิยมใช้กระดาษปรู๊ฟในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ เนื่องจากต้องพิมพ์เป็นประจำทุกวัน และต้องพิมพ์เป็นจำนวนมากอีกด้วย อีกทั้งหนังสือพิมพ์มักจะถูกนำมาอ่านแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้ง จึงไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษที่มีคุณภาพมากมาย กระดาษปรู๊ฟ จึงเป็นกระดาษที่มีความเหมาะที่สุดนั่นเอง

  1. กระดาษปอนด์

กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษที่เรามักจะพบเห็นอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะนักเรียน เพราะกระดาษปอนด์ เป็นกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือนั่นเอง เนื่องจากกระดาษปอนด์ มีสีขาวสวย และสามารถที่จะขีดเขียนได้ง่าย อีกทั้งยังมีเนื้อกระดาษที่เรียบสวย และมีความทนทานอีกด้วย จึงนิยมนำมาพิมพ์เป็นหนังสือมากที่สุดนั่นเอง

  1. กระดาษแอร์เมล์

กระดาษแอร์เมล์ เป็นกระดาษที่มีความบางมากๆ เพียงแค่แตะนิดเดียวหรือกระดาษถูกน้ำก็สามารถฉีกขาดได้ง่าย แต่กระดาษแอร์เมล์สามารถพิมพ์เป็นลายเส้นสองสีได้ โรงพิมพ์ จึงมักจะนำไปใช้ในการพิมพ์เป็นใบเสร็จ  หรือบิลต่างๆ ที่ไม่มีความสำคัญมากนัก เพราะกระดาษแอร์เมล์มักจะขาดและเสียหายได้นั่นเอง

ในโรงพิมพ์นั้น จะมีกระดาษมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะโรงพิมพ์ใหญ่ๆ เพราะต้องเลือกใช้กระดาษให้มีความเหมาะกับงานพิมพ์นั้นๆด้วย ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า โรงพิมพ์ เป็นที่รวมของกระดาษแทบทุกชนิดเลยล่ะ แต่กระดาษที่โรงพิมพ์มักจะนิยมใช้มากที่สุด ก็คือ กระดาษ 4 ชนิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเป็นกระดาษที่เหมาะกับงานพิมพ์ที่จะต้องพิมพ์บ่อยๆ เช่นพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียนหรือหนังสือนวนิยายต่างๆ วารสารและนิตยสาร หรือพิมพ์บิล และใบเสร็จ ซึ่งกระดาษที่มักจะถูกนำมาใช้มากที่สุด ก็คือกระดาษราคาถูกอย่างกระดาษปรู๊ฟที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์นั่นเอง เพราะจะต้องพิมพ์ทุกวัน และพิมพ์เป็นจำนวนมากอีกด้วย