กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

กระดาษที่ใช้ใน โรงพิมพ์นั้น จะมีหลายชนิดด้วยกัน และกระดาษแต่ละชนิด ก็มักจะมีคุณภาพของกระดาษที่แตกต่างกันด้วย จึงมักจะทำให้มีปัญหาในการพิมพ์อยู่บ่อยๆ ทำให้ โรงพิมพ์ ต้องกำหนดมาตรฐานของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ขึ้นมา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพที่สุดนั่นเอง โดยมาตรฐานของกระดาษที่เหมาะกับการพิมพ์ มีดังนี้

  1. น้ำหนักของกระดาษ

น้ำหนักของกระดาษจะต้องได้ค่ามาตรฐาน g. / sq.m. ที่ทางโรงพิมพ์กำหนดไว้ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์นั้นๆด้วย ว่าจะกำหนดค่าน้ำหนักของกระดาษไว้ที่เท่าไหร่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้กระดาษแต่ละแผ่นมีน้ำหนักที่เท่ากัน และมีความเหมือนกัน ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์และการจัดเล่มนั่นเอง

  1. กระดาษจะต้องมีความต้านทานต่อแรงดึงผิว

ในการพิมพ์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว กระดาษจะถูกดึงขึ้นมาก่อนแล้วจึงพิมพ์กดทับลงไป และจะทำแบบนี้ต่อเนื่องกันหลายๆครั้งจนกว่าจะพิมพ์เสร็จ ดังนั้น กระดาษจึงต้องมีความต้านทานต่อแรงดึงผิวมากพอ เพราะหากกระดาษมีความต้านทานน้อย ก็จะทำให้ภาพหรือตัวอักษรเกิดการคลาดเคลื่อน จนอ่านไม่รู้เรื่องหรือดูไม่สวยนั่นเอง

  1. กระดาษต้องรับน้ำหมึกได้ดี

กระดาษ ควรรับน้ำหมึกได้ดี ไม่เกิดการซึมทะลุไปข้างหลังของกระดาษจนเห็นได้ชัด หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือกระดาษควรมีความหนามากพอ ที่จะไม่ทำให้น้ำหมึกซึมนั่นเอง แต่อย่างไร ก็อาจจะมีอยู่บ้างที่น้ำหมึกซึม เช่นการพิมพ์ที่ต้องใช้กระดาษที่มีความบาง แต่ก็ไม่ควรให้ซึมจนเห็นชัด หรือซึมจนกระดาษขาดได้

  1. ความชื้นของกระดาษ

กระดาษ ไม่ควรมีความชื้นมากเกินไป หรือถ้าไม่มีความชื้นเลยจะดีมาก เพราะในขั้นตอนการพิมพ์นั้น หากกระดาษชื้นมากก็จะทำให้กระดาษขาดได้ง่าย หรือสีของหมึกกระจายเขรอะไปทั่วกระดาษได้ นอกจากนี้ การเก็บกระดาษทั้งที่ยังไม่ได้พิมพ์หรือพิมพ์เสร็จแล้ว ควรเก็บให้ปลอดจากความชื้นมากที่สุด เพราะจะทำให้กระดาษมีปัญหา และด้อยคุณภาพได้นั่นเอง โดยเฉพาะกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้ว

กระดาษ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับโรงพิมพ์ เพราะการทำงานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับกระดาษทั้งหมด อีกทั้งการใช้กระดาษที่ไม่มีคุณภาพ ยังอาจจะทำให้ไม่สามารถขายงานพิมพ์นั้นๆได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินและกระดาษมากทีเดียว ดังนั้น ทางโรงพิมพ์ จึงต้องตั้งมาตรฐานของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเอง นอกจากนี้ การเก็บสต๊อกงานพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จแล้ว ยังต้องให้ดี และเก็บให้ปลอดความชื้นมากที่สุดอีกด้วย เพื่อป้องกันงานเสียหายและด้อยคุณภาพนั่นเอง