วิธีทำเริ่มด้วยนำกระดาษมาแผ่นหนึ่ง ขีดเส้นและแบ่งครึ่งเป็นด้านซ้ายและด้านขวา หัวกระดาษด้านซ้ายเขียนว่า “กิจกรรมที่ชอบหรือสนใจ” หัวกระดาษด้านขวาเขียนหัวข้อ “แนวคิดทางหรือสนใจ” ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนกับกิจการที่คุณชอบหรือสนใจ ต่อจากนั้นให้เขียนกิจกรรมต่าง ที่คุณชอบหรือสนใจ ต่อจากนั้นให้เขียนกิจกรรมต่าง ที่คุณชอบหรือสนใจทางด้านซ้ายมืออาจจะเขียนประสบการณที่ผ่านมาอีกหลายกิจกรรม หรืออาจเป็นงานอดิเรก หรือสิ่งที่ชอบำเป็นประจำ ในวันสุดสัปดาห์ และอื่นๆ ที่ชอบให้เขียนกิจกรรมต่างๆ ที่คุณชอบลงไปทางซ้ายมือ และทางขวามือให้เขียนแนวคิดธุรกิจที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ชอบหลายๆ ธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น “ชอบกิจกรรมท่องเที่ยว” เขียนไว้ซ้าย แล้วเขียนแนวคิดธุรกิจไว้ทางขวามือเป็น “ทำธุรกิจจัดนำเที่ยวตามสถานที่ในต่างจังหวัด, ขายขแองทที่ระลึก การเปิดร้านขายตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, จัดนำเที่ยวต่างประเทศ” เป็นต้น