โรงพิมพ์ ถ้าเป็นธุรกิจที่ลงทุนเอง  ท่านต้องมาตั้งต้นจากศูนย์หมายถึงท่านต้องหาแหล่งที่ตั้ง  หาเทคนิค  หาตลาด  จัดการกับธุรกิจใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน   ต้องศึกษาวิจัยด้วยตัวท่านเอง   หาลูกค้าเอง  แต่ถ้าการซื้อเฟรนไชส์นั้นสามารถลดระดับความเสี่ยงลงไปได้แค่ไหน  ธุรกิจนั้นบริโภครู้จักสินค้าดีแค่ไหน   ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำอย่างไร  และทำโดยสม่ำเสมอมากน้อยที่จะให้วางใจว่ากิจการจะดำเนินไปด้วยดี