ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมรายชื่อของนิติบุคคลที่ประสงค์จะจดทะเบียนมาขอตรวจเเละจองชื่อก่อน เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาเเล้วเห็นว่า ชื่อที่ขอตรวจเเละจองนั้นเป็นไปตามหลักเกฌ์ที่กำหนด ก็อนุญาตให้ใช้ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็ไม่อนุญาตให้ใช้ได้(ระยะเวลาขอจด ถ้าเอกสารพร้อมจะเสร็จภายใน 1 วัน) โรงพิมพ์