ข้อนี้หมายถึงการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้โดยสมควรให้เกิดความเหมาะสมกับที่หามาได้ไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่อดออมจนฝืนเคือง ข้อนี้มีหลักเช่นเดียวกับการรักษาทรัพย์นั่นเอง โรงพิมพ์