1.ความเสี่ยงจากการที่ยังไม่มีกฏหมายมารองรับการค้าแบบ E-commerce

2.ไม่มีการกำหนดมาตรฐานในด้านภาษีเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายมารองรับ

3.ปัญหาในการจัดส่งสินค้าที่ไม่สะดวกรวดเร็วหรือสินค้าชำรุดเสียหาย

4.ปัญหาจาการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง

5.การทุจริตฉ้อโกง

6.ไม่แน่ใจผู้ขายเป็นผู้ประกอบการที่ปฏิบัติธุริถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

7.ทำสัญญาซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่

8.ผู้ขายยังไม่มั่นใจว่าตัวตนจริงของลูกค้าจะเป็นบุคคลคนเดียวกับที่แจ้งสั่งซื้อสินค้าหรือไม่