โรงพิมพ์

ข้อคิดก่อนตัดสินใจเลือกโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์งาน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกๆประเภทงานพิมพ์ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเทียบเท่ากัน งานพิมพ์ที่ดีควรมีลักษณะออกมาต้องมีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน สีสันสวยงามตามที่กำหนด จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อท่านนำไปใช้ งานพิมพ์แต่ละงานจำเป็นต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษจากโรงพิมพ์ มิฉะนั้นงานพิมพ์ที่ออกมาจะไม่ได้คุณภาพและจะก่อให้เกิดสูญเสียทั้งทรัพย์สิน เวลาและโอกาส ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจมีมากกว่ามูลค่าของค่าจ้างพิมพ์หลายเท่าตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบบ่อยครั้งจาก โรงพิมพ์ หลายต่อหลายแห่ง ปัญหาดังกล่าวเช่น สีผิดเพี้ยนจากตัวอย่างงาน ภาพไม่คมชัด สีเหลื่อม (พิมพ์สีบางสีซ้อนได้ไม่ดี) ภาพ/ตัวหนังสือมัวไม่คมชัด และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งยังไม่รวมถึงกระดาษที่ โรงพิมพ์ ใช้พิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน หรือหมึกที่ใช้ไม่ได้คุณภาพ หรือระบบของ โรงพิมพ์ ทำงานพิมพ์ออกมาไม่ดีและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำกับงานพิมพ์ทั้งงานพิมพ์ออฟเซ็ท/ดิจิตอล/ซิลค์สกรีน โรงพิมพ์ของเราเข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี เราใส่ใจงานพิมพ์ทุกขั้นตอนทั้งงานพิมพ์ออฟเซ็ท/ดิจิตอล/ซิลค์สกรีนไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรือเล็ก หรืองานที่ละเอียดอ่อน  โรงพิมพ์ ของเรามีความพิถีพิถันดูแลทุกรายละเอียดของงานอย่างใกล้ชิด

  • ขั้นตอนการจัดเตรียมงานพิมพ์ประเภทแผ่นพับ, งานพิมพ์ใบปลิว, งานจัดทำแผนการการตลาด ในองค์กรใหญ่ ๆ เพื่อการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด (Marketing Plan) ทั้งหมด ซึ่งต้องมีการทำวิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์ (Marketing Research)  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จุดขาย ฯลฯ ซึ่งหากทำเต็มรูปแบบจะต้องใช้งบประมาณที่สูง สำหรับ SME สามารถจัดทำอย่างประหยัด เช่นการวิจัยตลาด ก็ใช้วิธีสอบถามกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง การหาจุดขายผลิตภัณฑ์ ก็ใช้วิธีเปรียบเทียบสินค้าคู่แข่ง ฯลฯ อย่างไรเสีย ควรมีการวางแผนการตลาดบ้าง เช่นกลุ่มเป้าหมายคือใคร ในรอบปีจะมีการจัดรายการอะไรบ้าง มีการใช้สื่อโฆษณาอย่างไร มีงบประมาณเท่าไร เป็นต้น
  • ระบุวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะจัดทำพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำ เช่น ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริษัทหรือส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้วยการลด แลก แจก แถม กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในแผ่นพับ/ใบปลิว กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้าน แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดให้กำหนดความคาดหวังที่จะได้รับ (ทั้งนี้ไม่ควรตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่นโดยปกติความคาดหวังจากการตอบรับทางไปรษณีย์ควรอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 5 %) ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย